hokkyokukou:

Seven lucky Gods of Japan

Daikoku (Shiva, Mahakala), Bishamonten , Ebisu, Fukurokyu, Benzaiten, Hoteil and Juroujin.

Stone carving at Gamagori Aichi Japan.

hokkyokukou:

Seven lucky Gods of Japan

Daikoku (Shiva, Mahakala), Bishamonten , Ebisu, Fukurokyu, Benzaiten, Hoteil and Juroujin.

Stone carving at Gamagori Aichi Japan.